Doelgroepen


foto mensen nationale beeldb._655049_280x184

Voor iedereen met een beperking door gevolgen van over- of onderbelasting, ziekte, trauma of handicap etc.


Voor iedereen met een beperking
en:
 • Mantelzorgers
 • Professionele hulpverleners
 • Bedrijven en instellingen
 • Gemeenten

Wat kan Ergotherapie Twente voor u betekenen?


Wij kunnen …
 • in kaart brengen welke mogelijkheden er in het dagelijkse leven zijn met betrekking tot wonen, werken, tijdsinvulling
 • vaststellen welke hulp daadwerkelijk noodzakelijk is en wie deze eventueel gaat leveren
 • concrete voorstellen maken hoe het dagelijkse handelen verbetert kan worden
 • training en begeleiding geven om het handelen in het dagelijkse leven te implementeren
 • op individuele vraagstellingen aanpassingen bedenken
 • na verloop van de behandeling vaststellen of de behandeling succesvol was of bijgesteld moet worden.Voorbeelden van hulpvragen;
 • Hoe kan ik er verzorgd uitzien en een leuke hobby hebben als ik niets meer zie?
 • Wat kan ik doen om in contact te komen met mensen, hoewel ik door mijn handicap niet uit huis kan?
 • Hoe kan ik naar de bovenste verdieping van ons huis komen als ik geen trappen meer kan lopen?
 • Wat kan ik doen als ik op reis wil gaan, maar steeds afgeleid wordt?
 • Hoe kan ik boodschappen doen, als ik bang ben voor mensen?
 • Welke sport kan ik doen, als ik in de rolstoel zit?
 • Hoe kan ik een maaltijd bereiden en de huishouding doen met één arm?
 • Ik wil mijn scootmobiel weer gebruiken, maar durf het alleen niet aan. Kunt u mij voor een korte tijd begeleiden?
 • Hoe kan ik mijn aankleden, als ik niet meer weet hoe dat gaat?
 • Waar kan ik hulpmiddelen krijgen?
 • Mijn man of vrouw is overleden en ik weet niet hoe ik geld moet overmaken of de geldautomaat moet gebruiken!
 • etc.
 

Mantelzorgers

Mantelzorgers die graag hun familielid thuis willen helpen en overbelasting of fysieke belasting willen verminderen.

Wat kan Ergotherapie Twente voor u betekenen?

Wij kunnen …
 • in kaart brengen welke mogelijkheden er in het dagelijkse leven zijn met betrekking tot wonen, werken, (vrije) tijd die te besteden is
 • vaststellen welke hulp daadwerkelijk noodzakelijk is voor uw familielid en wat hij zelf kan en wat overgenomen moet worden
 • praktische handvaten geven om overbelasting te voorkomen of te verminderen.
 • training en begeleiding geven om het handelen in het dagelijkse leven te implementeren
 • op individuele vraagstellingen aanpassingen bedenken
 • evalueren of de behandeling succesvol was of bijgesteld moet worden.

Voorbeelden van hulpvragen;
 • Hoe kunnen mijn man en ik onze vrije tijd samen invullen, als hij gehandicapt is?
 • Hoe kan ik voor mijn vrouw/man zorgen en ook nog tijd voor mij zelf hebben?
 • Hoe krijg ik het voor elkaar, dat mijn dementerende moeder/vader minder rusteloos is en zichzelf niet in gevaar brengt?
 • Mijn echtgenoot (-e) kan door haar ziekte de huishouding niet meer verzorgen. Kunt u mij leren de huishouding zelf te verzorgen?

Professionele hulpverleners

Artsen, Therapeuten, Thuiszorg etc.

Wat kan Ergotherapie Twente voor u betekenen?

Wij kunnen …
 • Die door u vastgesteld hulpvraag van de cliënt in het dagelijkse leven omzetten.
 • in kaart brengen welke mogelijkheden en beperkingen uw cliënt in het dagelijkse leven ervaart m.b.t. wonen, werken, (vrije) tijdinvulling.
 • vaststellen welke hulp daadwerkelijk noodzakelijk is en wie deze evt. gaat leveren.
 • concrete voorstellen doen over hoe het dagelijkse handelen verbetert kan worden.
 • training en begeleiding geven om het handelen in het dagelijkse leven te implementeren.
 • op individuele vraagstellingen aanpassingen bedenken.
 • evalueren of de behandeling succesvol was of bijgesteld moet worden.
 

 

Bedrijven en instellingen

Voor bedrijven en instellingen m.b.t. hun werknemer of cliënten …
 • die graag incidenteel van de kennis van een ergotherapeut gebruik willen maken bijvoorbeeld voor speciaal onderzoek en advisering of vervanging bij vakantie of ziekte
 • die willen weten welke mogelijkheden de werknemer daadwerkelijk heeft bij de uitvoering van zijn werk om eventuele hulp doelgericht en effectief in te zetten
 • die graag praktische handvaten willen hebben om de zelfstandigheid en tevredenheid van de werknemer te bevorderen.
 • die graag willen voorkomen dat hun werknemers of cliënten ziek worden (preventief arbeidsonderzoek).
 • na de behandeling van een cliënt door een instelling kan door ons de behandeling in de thuissituatie geïmplementeerd en begeleid worden.
 Gemeenten

Wat kan Ergotherapie Twente voor u betekenen?

Wij kunnen de Gemeente bij de omzetting van de Wet Maatschappelijk (WMO) ondersteunen op het gebied van wonen, werken, welzijn. Zo kunnen wij o.a. voor een indicatiestelling ingehuurd worden of voor een Second Opinion gevraagd worden.