ergotherapeutIk ben Christine Wolf en heb na mijn opleiding als ergotherapeut gewerkt in Duitsland. Hier heb ik met name volwassenen met lichamelijke beperkingen en kinderen met gedrags- en ontwikkeling stoornissen behandeld.

Vanuit mijn voorkeur om in Nederland te wonen en te werken ben ik begonnen om voor de geestelijke gezondheidszorg te werken met name voor (oudere) mensen met niet aangeboren hersenletsel (CVA, dementie, trauma e.d.) en stemming stoornissen (zoals depressie, persoonlijkheidsstoornissen en psychose).

Mijn visie is het, om mensen (cliënten en hun zorgsysteem) die een beperking ervaren in hun dagelijkse leven, door ergotherapie zo zelfstandig en tevreden mogelijk te kunnen laten functioneren. Mijn creativiteitspotentieel komt hierbij goed tot zijn recht.

Tijdens de behandeling is het voor mij van belang dat de wensen en mogelijkheden van mijn cliënten centraal staan, de behandeling gebaseerd is op objectieve en gestandaardiseerde observatieresultaten en praktisch in het leven toepasbaar is.

Om te garanderen dat mijn cliënten de best mogelijke behandeling ervaren ben ik aangesloten bij verschillende (para)medische overlegvormen zoals het:
- Parkinson-netwerk
- werkgroep ouderen gezondheidshoes
- werkgroep psychosociaal gezondheidshoes
- Dementie Twente

Als u wilt weten hoe ik mij verder gespecialiseerd heb, kan contact opnemen met het
kwaliteitsregister paramedici.