Behandeling


  • De ergotherapeut start samen met de cliënt (en evt. verzorgers) met het in kaart brengen van dagelijkse activiteiten die voor de cliënt betekenisvol zijn, welke activiteiten hij graag (weer) zou willen/moeten uitvoeren en welke mogelijkheden er zijn om de situatie te kunnen verbeteren.


een videoreportage door Aukje Richters voor „Huisarts TV”

Mogelijkheden
Vervolgens observeert de ergotherapeut activiteiten die voor de cliënt belangrijk zijn, om een compleet beeld van de mogelijkheden te krijgen. Dit kan bijv. tijdens huishoudelijke activiteiten, in de winkel, koken, eten, het uitvoeren van persoonlijke hygiëne, gebruik maken van vervoer, omgang met mensen, uitvoeren van hobby etc.

foto1
  • Nadat duidelijk is wat de cliënt wil en vastgesteld is wat mogelijk is, worden samen met de ergotherapeut belangrijke handelingen geoefend, strategieën aangeleerd en/of aanpassingen doorgevoerd.

Therapie
De therapie vindt zo veel mogelijk in de natuurlijke omgeving plaats die voor de cliënt bekend en belangrijk is. Zoals bijvoorbeeld in zijn eigen woning, werk, tuin en wordt er zo veel mogelijk de sociale omgeving erbij betrokken.