Vergoeding


Basiszorgverzekering:
Ergotherapie wordt voor 10 uur vergoed in het basispakket van uw zorgverzekering en in het aanvullende pakket 3 van Menzis 5 uur extra.

Verwijzing
U kunt verwezen worden door uw huisarts maar dit is niet noodzakelijk. Rechtstreeks contact opnemen met Ergotherapie Twente kan ook. Tijdens een screeningsgesprek van 15 minuten wordt gekeken of een ergotherapeut u verder kan helpen.

Een klein deel van de zorgverzekeraars vragen wel om een verwijzing van uw huisarts, om uitsluitsel hierover te verkrijgen zoeken wij dit graag voor u uit.