Ergotherapie Ergotherapeuten stellen mensen in staat de dagelijkse dingen in de eigen omgeving te doen.
Ergotherapie richt zich vooral op het dagelijks handelen. Ergotherapie wordt ingezet als activiteiten die eigenlijk automatisch behoren te gaan, zoals aankleden, schrijven, eten, boodschappen doen, telefoneren, opstaan, fietsen, autorijden, (huishoudelijk) werk of hobby’s niet meer (volledig) lukken. Allemaal handelingen die eigenlijk heel "normaal" zijn of zouden moeten zijn. De Ergotherapeut bekijkt samen met de cliënt hoe de cliënt deze activiteiten weer zo normaal mogelijk kan oppakken. 

Versterken van het dagelijkse handelen
Ergotherapeuten versterken het dagelijkse handelen.  Ergotherapeuten werken praktisch en leren hun cliënten de dingen die voor hen belangrijk zijn weer zelf te doen.
De ergotherapeut kijkt in die situaties samen met de cliënt wat hij of zij wél kan en in welke omgeving dat moet gebeuren. Wat zijn de mogelijkheden op school, in huis of op het werk? En wat moet en kan er verbeteren? Dat geldt niet alleen voor de inrichting van een huis of kantoor of eventuele hulpmiddelen maar het heeft ook betrekking op de mensen om de cliënt heen. Of dat nu familie, vrienden, collega’s, medescholieren, werknemers, werkgevers of hulpverleners zijn.

Werkwijze van de ergotherapeut
Wanneer een ergotherapeut wordt ingeschakeld, stelt deze samen met zijn cliënt vast wat belangrijk is, wat in het dagelijks handelen niet meer lukt. Er zal daarover, waar nodig, overleg kunnen worden gevoerd en samengewerkt met de huis- of bedrijfsarts, (fysio)therapeut of psycholoog. De ergotherapeut verzamelt alle mogelijke gegevens om te zien waar en wanneer een belemmering optreedt bij het verrichten van dagelijkse handelingen. Als dat duidelijk is maakt de ergotherapeut een concrete beschrijving van de vraag of de situatie en worden doelen voor de toekomst opgesteld.

(Beroepsprofiel Ergotherapie 2012 Ergotherapie Nederland).